Gespreksnotitie Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed voor rondetafelgesprek Tweede Kamer

Op dinsdag 14 juni ’22 vindt er een rondetafelgesprek plaats van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (BZK) van de Tweede Kamer. Op verzoek is de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed uitgenodigd om deel te nemen aan dit gesprek.

Gespreksnotitie Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed voor rondetafelgesprek Tweede Kamer

Gespreksnotitie Inspectie

De Tweede Kamer commissie BZK heeft de deelnemers vooraf een aantal vragen voorgelegd. De Inspectie gaat in een gespreksnotitie in op die vragen. En gaat onder andere in op de wat de Inspectie de komende tijd gaat doen, de waardering en selectie van over te brengen archieven en sluit af met een reflectie over de informatiehuishouding bij de rijksoverheid. Deze gespreksnotitie is te downloaden als PDF.