Inspectie start onderzoek informatiebeheer Ministerie Algemene Zaken

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed start een onderzoek naar het informatiebeheer van het Ministerie van Algemene Zaken.

De Hofvijver en het Binnenhofcomplex in Den Haag, met het Torentje en het Mauritshuis

Naleving van de Archiefwet

Op basis van de informatie die de afgelopen dagen bekend is geworden, in onder andere de Volkskrant en vervolgens in de Tweede Kamer over de wijze van archiveren van sms-berichten door de Minister-President, is dit besloten.

De Inspectie kan zich niet op basis van de publieke uitingen een oordeel vormen of de Archiefwet is nageleefd. Wel ziet ze momenteel voldoende aanleiding om verder te verkennen hoe de Archiefwet is toegepast.

Naar aanleiding van de signalen zal er een onderzoek gestart worden naar de archiefvorming in deze bij het Ministerie van Algemene Zaken. De reikwijdte van het onderzoek zal nader bepaald worden.