Voorstel nieuwe Archiefwet ingediend bij Tweede Kamer

Minister Slob heeft vorige week een voorstel voor modernisering van de Archiefwet ingediend bij de Tweede Kamer. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft aan dat de aanpassing van de Archiefwet nodig is om ervoor te zorgen dat overheidsorganisaties ook digitale informatie goed opslaan en toegankelijk houden. 

Bovendien moeten zij blijvend te bewaren informatie straks al na tien jaar in plaats van na twintig jaar overbrengen naar een archiefdienst, waar iedereen de informatie kan raadplegen. Meer informatie over het aanbieden van de wettekst kunt u lezen in het volledige persbericht.

Voorstel nieuwe Archiefwet ingediend bij de Tweede Kamer

Wetsvoorstel en de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

In 2020 heeft de Inspectie een handhaafbaarheidstoets uitgevoerd op het wetsvoorstel. In de toets is gewezen op de gevolgen van de wetswijziging voor het toezicht.

De Inspectie vond het wenselijk dat het toezicht versterkt zou worden, onder meer in de vorm van een meldplicht bij incidenten. Deze meldplicht is opgenomen in het wetsvoorstel.
In het wetsvoorstel staat ook dat de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed na de inwerkingtreding toezicht zal houden op overgebracht archief van de centrale overheid.  

Datum inwerkingtreding

Op dit moment wordt door het ministerie van OCW gewerkt aan het moderniseren van het Archiefbesluit en de Archiefregeling. Het precieze moment van inwerkingtreding van de nieuwe Archiefwet hangt af van het verloop van de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste en Tweede Kamer.