Nieuwe hoofdinspecteur

Vanaf 16 maart jl. is Olaf Andersen de nieuwe hoofdinspecteur en tevens plaatsvervangend directeur Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. 

Portretfoto van de nieuwe hoofdinspecteur Olaf Andersen

Olaf Andersen is afkomstig van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) waar hij ruime ervaring heeft opgedaan bij de directie informatiseringsbeleid van het Rijk waaronder hij onder andere meewerkte aan het project Informatie op Orde. Vanuit BZK was hij ook actief voor het ministerie van OCW als projectleider digitaal erfgoed en programmamanager Omgevingswet.