Veiligheidszorg rijkscollectie geborgd?

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed brengt het rapport 'Veiligheidszorg rijkscollectie geborgd?' uit naar de toepassing van planmatig beleid voor de veiligheidszorg voor de collectie door museale beheerders.

Decoratieve afbeelding
Afbeelding met de tekst 'Rapport Veiligheidszorg rijkscollectie geborgd?'

Veiligheidszorg rijkscollectie beter verifieerbaar maken.

Uit het onderzoek van de Inspectie blijkt dat musea een verschillende invulling geven aan het planmatig beleid, als omschreven in de Erfgoedwet. Tekortkomingen, zoals onvolledige analyses van de veiligheidsrisico’s, leiden er toe dat bij meerdere musea het planmatig beleid onvoldoende samenhangend en volledig is ingericht. Hierdoor is het in die gevallen niet inzichtelijk in hoeverre de veiligheidszorg op orde is.

Hierbij tekent de Inspectie aan dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheidszorg bij de musea ook feitelijk tekortschiet. Het aantal incidenten met schade aan de rijkscollectie is bijvoorbeeld beperkt. De Inspectie wijdt de verschillen en tekortkomingen in het planmatig beleid onder andere aan de ruimte die de normering in de Erfgoedwet musea biedt. Ook maken musea weinig gebruik van instrumenten die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en internationale organisaties aanbieden.   

Reactie van de Minister van OCW

In haar reactie op het rapport geeft de Minister van OCW aan dat de voorschriften voor het planmatig beleid moeten worden verduidelijkt. Om dit te realiseren ontwikkelt de Inspectie een toetsinstrument met criteria en indicatoren.