Internetconsultatie modernisering Archiefwet

Vandaag is de internetconsultatie  gestart voor het wetsvoorstel voor het moderniseren van de Archiefwet.

Afbeelding met de tekst 'Oproep internetconsultatie modernisering Archiefwet'

De concept tekst van de Wet en de Memorie van Toelichting staan nu online. U kunt tot en met 23 januari 2020 uw reactie geven. 

De Inspectie voert een handhaafbaarheidstoets uit. De reactie zal los van de internetconsultatie  op deze website openbaar gemaakt worden.  

De Raad van State en de Tweede en Eerste Kamer beoordelen het wetsvoorstel in 2020.