Archiefbeheer bij scholen

In hoeverre valt mijn school onder de Archiefwet? Hoe lang moet de school diploma’s bewaren? In het informatieblad Archiefbeheer bij scholen vindt u uitleg over dit soort vragen.

Afbeelding van een examenzaal met studenten achter een beeldscherm

De Inspectie voor Overheidsinformatie en Erfgoed heeft de uitleg geactualiseerd. De verhouding tot onderwijsregelgeving en de AVG is verduidelijkt en het overzicht van selectielijsten is aangevuld.

Belangrijk: diploma’s mogen alleen worden vernietigd na afloop van de termijn die in een vastgestelde selectielijst staat. Dat is óók conform de AVG en bepalingen in onderwijsregelgeving.

Meer toelichting in het informatieblad zelf.