Erfgoed in de juiste handen

De Douane en de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed werken samen op het gebied van de bescherming en het behoud van voorwerpen van cultuurhistorische en wetenschappelijke waarde. 

De Inspectie over de samenwerking: “De Douane fungeert als onze ogen en oren, en helpt ons bij onze missie: zorgen dat zaken die van belang zijn voor de culturele identiteit en het historisch bewustzijn van een land of volk teruggaan naar de plek waar ze thuishoren. Dat doen we op basis van de Erfgoedwet, waarin voor Nederland de UNESCO 1970 Conventie is uitgewerkt”.

In Douane in Zicht vindt u een uitgebreid artikel over de samenwerking tussen de Inspectie en de Douane waarin wordt verteld over de vondst van bijzondere voorwerpen uit de Oekraine die niet geëxporteerd hadden mogen worden. Deze zijn bij het sorteercentrum in Amsterdam door de Douane ontdekt en vervolgens na tussenkomst van de Inspectie aan de Oekraine terug gegeven.

Voorkant van het magazine 'Douane in Zicht' met daarop een douanebeambte en een inspecteur van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed in een museale ruimte met archeologische voorwerpen
Beeld: ©Douane in Zicht