Animatie naamswijziging Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (voorheen Erfgoedinspectie)

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is vanaf 1 maart 2019 de vervangende naam voor de Erfgoedinspectie.

In deze korte animatie  het nieuws van de wijziging van de naam,  de vijf toezichtsvelden van de Inspectie te weten overheidsinformatie, monumenten, cultuurgoederen, rijkscollecties en archeologie. En sluit af de animatie af met de missie en verwijzing naar www.inspectie-oe.nl voor meer informatie.

Naamsverandering Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is vanaf 1 maart 2019 de vervangende naam voor de Erfgoedinspectie. In deze animatie iconen van de vijf toezichtsvelden te weten overheidsinformatie, monumenten, cultuurgoederen, rijkscollecties en archeologie. En de missie met verwijzing naar de website van de Inspectie voor meer informatie.