Erfgoedinspectie voert inspectie uit op duurzame bewaring archief MH17

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft de afgelopen maanden het project ‘Blijvend in ons geheugen: nationale crisis MH17’ opgezet. Doel van het project is de beschikbare informatie betreffende de vliegramp MH17 bij de betrokken organisaties veilig te stellen en blijvend en duurzaam toegankelijk te bewaren. 

Het project is een direct gevolg van de motie van het Tweede Kamerlid Omtzigt. Tijdens het plenair debat over de MH 17 in oktober is specifiek gevraagd naar een toelichting op de betrokkenheid van de Erfgoedinspectie bij de uitvoering van de motie Omtzigt. De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 21 december de Tweede Kamer hierover per brief geïnformeerd.

De Erfgoedinspectie houdt toezicht op het realiseren van het doel van het project door de betrokken organisaties te inspecteren op de vorming, het beheer en de duurzame toegankelijkheid van het MH17 archief. De Erfgoedinspectie zal hierover rapporteren aan de minister van Veiligheid en Justitie.

Keteninformatisering