Enorme verbeterslag bij archeologische depots, maar digitale gegevens kwetsbaar

Het rapport ‘Graven in depots’ doet verslag van het onderzoek bij  provinciaal archeologische depots (2015). Geïnspecteerd is of depots  zijn toegerust voor hun taak: het duurzaam bewaren en toegankelijk maken van archeologische vondsten, en de daarbij behorende onderzoeksgegevens. Dit zijn zowel analoge documenten (bijvoorbeeld tekeningen en lijsten) als digitale bestanden. 

Afbeelding met banners van een archeologisch depot, een archief, een museumdepot en een archeologische opgraving

Verbeterslag bewaarcondities

Vergeleken met de vorige inspectiebezoeken in 2005 hebben de depots een enorme verbeterslag gemaakt.  Zo zijn de bewaarcondities over de hele linie verbeterd. Ook bieden de depots steeds meer mogelijkheden om onderzoek te doen, en worden stappen gezet om de collectie voor publiek te ontsluiten.

Bij voorkeur gezamenlijke aansluiting bij e-depot

Tegelijkertijd zijn depots ingehaald door de snelle ontwikkelingen in de digitalisering van het opgravingsproces. De digitaal verzamelde data worden door de depots wel opgeslagen, maar ze kunnen niet altijd worden gecontroleerd en bestudeerd. De benodigde software ontbreekt, of is achterhaald.  Volgens de Erfgoedinspectie zouden provincies, bij voorkeur gezamenlijk, een plan moeten ontwikkelen om dit probleem op te lossen. Daarvoor kan aansluiting gezocht worden met een e-depot.

Andere aandachtspunten die in het rapport aan de orde komen zijn het beheer van kwetsbare vondsten, het opslaan van (grond) monsters, en de actualiteit van het protocol depotbeheer in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.