Lichting van de IJsselkogge

Soms is behoud in de bodem (‘in situ’) niet mogelijk. Dit is ook het geval bij de kogge die in 2011 in de IJssel bij Kampen werd gevonden.

Lichting IJsselkogge II

In het kader van het project Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat wordt de stroomgeul van de IJssel aangepast. De kogge zou een blijvend obstakel voor de scheepvaart gaan vormen. Daarom is besloten de kogge te bergen. Een gecompliceerde en spannende operatie, met veel passen en meten en een uitvoerige voorbereiding. Op 10 februari 2016 was het zover dat de kogge na zo’n 600 jaar weer boven het water uitstak. De IJsselkogge, die uitzonderlijk goed bewaard is gebleven, is uitgegroeid tot een van de hoogtepunten van de Nederlandse archeologie. De Erfgoedinspectie was er bij en feliciteert alle deelnemende partijen met deze prachtige prestatie.