Procedure meldingen archeologie

In deze brochure is de procedure beschreven hoe u bij de Inspectie een klacht of melding kunt doen over de uitvoering van archeologische werkzaamheden.