Vondst of stort?, monitor gemeenten, vacature archeologie

Lees in deze nieuwsbrief meer over:

  1. Vondst of stort? Selectieproces archeologie onderzocht. Met de veldbezoeken in maart door de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is het onderzoek gestart naar de selectie van vondsten.
  2. De monitor monumenten en archeologie 2021-2022 en de benchmark gemeenten is gepubliceerd. Het is een actueel overzicht hoe er op hoofdlijnen invulling wordt gegeven aan erfgoedtaken door de Nederlandse gemeenten. Zowel de benchmark als de monitor zijn openbaar te raadplegen.
  3. Vacature  senior inspecteur archeologie, een unieke en veelzijdige baan. Ga naar de vacaturetekst (reageren voor 4 mei a.s.).

Vondst of stort? Selectieproces archeologie onderzocht

In de archeologische beroepspraktijk vindt al jaren selectie van vondsten plaats bij diverse stappen in het werkproces. Sommige vondsten worden achtergelaten in het veld, niet onderzocht of niet geconserveerd. En sommige worden afgestoten en/of vernietigdEr is weinig zicht op de aard en de omvang van deze selecties, zowel in de fase van opgraving en uitwerking als bij conservering en deponering. 

De Inspectie wil hiervan een beter beeld krijgen. In het werkprogramma 2023-2024 is daarom een onderzoek opgenomen naar de selectie van archeologische vondsten.

Vondst of stort? Selectieproces archeologie onderzocht

Beeld: Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed DG2007_0261

Monitor monumenten en archeologie 2021-2022 benchmark gemeenten gepubliceerd

Ruim 47% van de gemeenten bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet met het opstellen van een omgevingsvisie. 90% hiervan blijkt erfgoed mee te nemen in deze visie. Tegelijkertijd is er een stijging waarneembaar van gemeenten die aangeven onvoldoende toegerust te zijn voor het werk dat op hen afkomt. Dit geldt inmiddels voor de helft van alle gemeenten. Dit blijkt uit de nieuwste monitor 2021-2022 benchmark gemeenten van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

Benchmark  en monitorgegevens zijn openbaar.

De benchmark is als PDF te downloaden. De monitorgegevens zijn openbaar en gepubliceerd op de website van de Inspectie. In de monitordatabank van de Inspectie staan alle gegevens op een rij. Ook zijn deze keer de antwoorden van iedere gemeente afzonderlijk gepubliceerd.

Monitor monumenten en archeologie 2021-2022 benchmark gemeenten gepubliceerd

Vacature senior inspecteur archeologie

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed zoekt een nieuwe  senior inspecteur archeologie. Vind je het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met archeologische vindplaatsen en dat archeologische vondsten uit ons gezamenlijke verleden toegankelijk bewaard blijven voor nu en in de toekomst? Als toezichthouder op de naleving van de Erfgoedwet kun je daarin een belangrijke rol vervullen.

Wat ga je doen?
Dagelijks vindt in Nederland archeologisch onderzoek plaats dat slechts één keer uitgevoerd kan worden. De unieke vondsten kunnen immers maar één keer opgegraven worden en grondsporen maar één keer worden onderzocht, daarna zijn ze weg. Als inspecteur archeologie draag je eraan bij dat dit door kundige personen en op de juiste manier gebeurt.

Ga voor meer informatie zoals de arbeidsvoorwaarden, functie-eisen én om te solliciteren (voor 4 mei a.s.) naar: https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/senior-inspecteur-archeologie-OCW-2023-0146#0 

Na deze datum is de vacaturetekst niet meer in te zien. 

Vacature senior inspecteur informatiehuishouding

Uitgave van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Postbus 16478 | 2500 BL Den Haag |  https://www.inspectie-oe.nl