Hoofdinspecteur Erfgoed Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed bij OCW

De Inspectie zoekt een energieke en betrokken hoofdinspecteur Erfgoed, met kennis van het vakgebied en toezicht en een heldere visie, om leiding te geven aan de afdeling Erfgoed.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. We willen dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in de samenleving. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars, programmamakers en wetenschappers hun werk kunnen doen. De professionals in de verschillende sectoren zijn daarbij cruciaal. Werken bij ons ministerie betekent werken in een ambitieuze en tegelijkertijd informele en goede sfeer. Een omgeving waarin we met respect voor elkaar op een prettige manier samenwerken.

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt op nationaal niveau toezicht op de informatiehuishouding bij de centrale overheid en op een belangrijk deel van het Nederlandse erfgoed. Ook draagt de Inspectie in het kader van internationale verdragen en regelingen bij aan het toezicht op de (illegale) in- en uitvoer van cultuurgoederen. De Inspectie is gevestigd in Den Haag en valt onder de verantwoordelijkheid van de bewindspersoon van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De Inspectie is een van de 11 rijksinspecties die samenwerken in de Inspectieraad.

De Inspectie werkt programmatisch met een tweejarig werkprogramma op basis van monitorinformatie, omgevings- en risicoanalyses en onderzoeksuitkomsten. Daarbij wordt ingezet op datagedreven werken. Bij de Inspectie werken betrokken en deskundige experts; inspecteurs, data-analisten, communicatiemedewerkers en managementondersteuners. Een deel van hen is al lang aan de Inspectie verbonden en brengt veel onmisbare inhoudelijke kennis en ervaring in, een ander deel van de collega’s is de afgelopen twee jaar gestart omdat het toezicht op de informatiehuishouding wordt versterkt. Daardoor bevindt de Inspectie zich op dit moment in een ontwikkeling naar een krachtige toezichthoudende organisatie waarbij het toezicht op alle werkterreinen en in de gehele breedte wordt versterkt. De inspectie groeit de komende jaren naar verwachting naar 50-55 fte, op dit moment telt de organisatie circa 36 fte, twee jaar geleden was dat nog ongeveer 24 fte.

Toezicht houden op erfgoed

De afdeling Erfgoed bestaat uit meerdere teams met in totaal 12 senior inspecteurs en één hoofdinspecteur erfgoed. De wettelijke basis van ons werk is de Erfgoedwet. Onder ons toezicht vallen onder andere provinciale en gemeentelijke archeologische depots, gecertificeerde archeologische opgravingsbedrijven en gemeenten, professionele organisaties voor monumentenbehoud, beheerders van de rijkscollectie en eigenaren van beschermde cultuurgoederen.

Ontwikkelingen in maritieme archeologie en de herziening van het stelsel van nationale bescherming cultuurgoederen vragen bijzondere aandacht. De evaluatie van de Erfgoedwet, de invoering van de Omgevingswet, en de voorbereiding van de Wet op de rijksinspecties staan voor de komende anderhalf jaar in de planning, met eventueel gevolgen voor de Inspectie.

Intern zijn er veelvuldig teamoverleggen en iedere twee weken is er gemeenschappelijk Inspectie- breed overleg. Extern werken we samen met diverse organisaties als het Ministerie van OCW, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de erfgoedbranche, de politie en het Openbaar Ministerie.

Vacature hoofdinspecteur Erfgoed

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed zoekt een energieke en betrokken hoofdinspecteur Erfgoed, met kennis van het vakgebied en toezicht en een heldere visie, om leiding te geven aan de afdeling Erfgoed. Je bent een echte netwerker en treedt op als boegbeeld van de afdeling Erfgoed. Samen met de directeur en de hoofdinspecteur Overheidsinformatie vorm je het managementteam. Het managementteam geeft gezamenlijk leiding aan de organisatie en zorgt voor het welzijn en plezier van de medewerkers, goede samenwerking en een prettige en open werksfeer.

De directie is in ontwikkeling. Jouw persoonlijkheid, denkkracht en inzet hebben we nodig bij de onderwerpen die de komende tijd spelen. Denk daarbij aan het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen, het samen met de medewerkers bouwen aan een solide organisatie, waarbij Erfgoed duidelijk zichtbaar blijft naast de sterk groeiende afdeling Overheidsinformatie.  

Functieomschrijving

Jij bent als hoofdinspecteur verantwoordelijk voor de afdeling Erfgoed. Je geeft leiding aan de teams archeologie, monumenten, rijkscollecties en beschermde cultuurgoederen. Je hebt een heldere visie en bent in staat om een goede koers uit te zetten. Je bewaakt tussentijds de doelen.  Je bent betrokken en inhoudelijk goed op de hoogte van het vakgebied en de ontwikkelingen op het terrein van toezicht. Je bent inspirerend en verbindend als leidinggevende. Het doel is het realiseren van strategische toezichtresultaten zoals de speerpunten uit het Werkprogramma 2023-2024.

Verder houd jij je bezig met het:

  • adviseren over de handhaafbaarheid van beleid en wet- en regelgeving;
  • signaleren van relevante trends op het terrein van erfgoed en toezicht;
  • bouwen aan en onderhouden van relevante netwerken, doet externe optredens;
  • richting en uitvoering geven aan de organisatieontwikkeling als lid van het management.

Functie-eisen

Jij weet hoe nationale en internationale politiek-bestuurlijke verhoudingen werken en bent op de hoogte van wat er in het werkveld en in het toezicht speelt. Ontwikkelingen en veranderingen signaleer jij daarom op tijd en je je weet deze te hanteren in je rol als hoofdinspecteur. Jij hebt ervaring in het leiding geven aan teams en bent in staat om een fijne werkomgeving te creëren waarin ruimte is voor feedback, professionele- en persoonlijke ontwikkeling. Je kunt sturen op samenwerking om zowel binnen als buiten de Inspectie, met respect voor de onafhankelijkheid van de toezichthouder, resultaat te boeken. Ook heb je:

  • aantoonbare kennis van of ervaring met de rol van toezichthouder;
  • aantoonbare kennis van of ervaring met het werkgebied Erfgoed;
  • kennis van relevante (internationale) politieke en maatschappelijke ontwikkelingen;
  • aantoonbare kwaliteiten als verbinder.

Wat bieden we

Salarisschaal 15 (minimaal € 5984,36 en maximaal € 8408,64 bruto per maand). Naast het salaris ontvang je een individueel keuze­budget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

Een selectieassessment maakt deel uit van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd. Voorafgaand aan het selectieassessment word je gevraagd diverse vragenlijsten in te vullen, dit kost je ongeveer 3 uur.

Meer informatie en reageren voor 16 mei a.s.

Over deze vacature

Marjan Hammersma
Secretaris-generaal
Telefoonnummer: 070-412 26 79
E-mailadres: secretariaatSG@minocw.nl

Over de sollicitatieprocedure

Van 8 mei tot en 12 mei 2023:

Maarten Meurer
MD-consultant directoraat-generaal ABD
Telefoonnummer: 06-52 88 53 30
E-mailadres: maarten.meurer@minbzk.nl

Vanaf 13 mei 2023:

Simone Koenis
MD-consultant directoraat-generaal ABD
Telefoonnummer: 06-50 17 42 33
E-mailadres: simone.koenis@minbzk.nl

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail (voor 16 mei a.s.). Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer DGABD 259-23 naar: E-mailadres: ABD-Solliciteren@minbzk.nl

Ga voor de orginele vacaturetekst van de ABD naar: https://www.algemenebestuursdienst.nl/vacatures-en-loopbaan/vacatures/hoofdinspecteur-erfgoed-inspectie-overheidsinformatie-en-erfgoed-bij-ocw

Uitgave van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Postbus 16478 | 2500 BL Den Haag |  https://www.inspectie-oe.nl