Uitgangspunten wettelijke adviezen RCE transparant

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft een interventie ethiek opgesteld waarin staat op basis van welke uitgangspunten zij haar wettelijke adviezen geeft.

Wegwijzer advies gebouwde en groene monumenten Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Door expliciet te maken welke afwegingen leiden tot het advies over mogelijke aanpassingen van rijksmonumenten zorgt er voor dat deze meer inzichtelijk zijn.

Aanleiding hiervoor was het briefrapport dat de Inspectie in 2011 uitbracht over de adviesrol van de Rijksdienst. Het oordeel van de Inspectie was dat de adviezen inhoudelijk deskundig zijn en gebaseerd op een vakkundige beoordeling van de plannen. Een verbeterpunt was de transparantie over de wettelijke adviezen, zoals heldere beoordelingscriteria op basis waarvan een advies wordt afgegeven.

Wegwijzer voor gemeenten en omgevingsdiensten

Daarnaast is een digitale Wegwijzer opgesteld, een praktisch hulpmiddel voor gemeenten en Omgevingsdiensten. Daarmee wordt voor vergunningverleners  inzichtelijk hoe en wanneer ze de Rijksdienst kunnen inschakelen. Op deze wijze maakt de Rijksdienst duidelijk op grond waarvan de wettelijke adviezen tot stand komen.