Inspectie signaleert risico’s nieuwe werkwijze e-mailarchivering

In januari 2019 heeft de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed gereageerd op de Handreiking bewaren e-mails rijksoverheid die in december 2018 is gepubliceerd door het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI).

Decoratieve afbeelding

De inspectie onderschrijft het belang van een werkwijze voor de archivering van e-mail. Tegelijkertijd ziet de inspectie risico’s in de aanpak zoals beschreven in de Handreiking. De risico’s betreffen de duurzame toegankelijkheid van e-mail en de brede toepasbaarheid en uitvoerbaarheid van de methode.

De RDDI heeft gereageerd op de bevindingen van de inspectie. RDDI geeft in deze reactie per bevinding de beoogde aanpak aan.

De inspectie blijft de ontwikkelingen volgen als onderdeel van het toezicht op het informatiebeheer van de centrale overheid.