Mexico principles voor en door Archiefinstellingen

Eind november was de conferentie van de International Council on Archives (ICA) en de ALA (Latijns Amerikaanse Archieforganisatie) in Mexico City. 

Mexico principles Congres

Op de agenda was een van de thema’s  “Preventing and fighting illicit trafficking of record heritage”. De Erfgoedinspectie heeft over dit thema een lezing gegeven, naar aanleiding van eerder onderzoek naar diefstal en vermissingen in archieven. We hebben tijdens de conferentie voorgesteld om een gezamenlijke strategie te ontwikkelen om archieven veilig te stellen. De uitgangspunten voor zo’n strategie werd als voorstel onder de naam “Mexico principles” door het ALA aangenomen. Daarin is onder meer voorzien in:

  • inrichting van een internationaal veiligheidsnetwerk van archieforganisaties;
  • afspraken maken over informatie uitwisseling;
  • ontwikkeling van een gezamenlijke database.

Samen met de ALA en de ICA werkt de inspectie de komende tijd een voorstel verder uit.