Onderzoek naleving Archiefwet bij Toeslagen kinderopvang

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed doet onderzoek naar de naleving van de Archiefwet bij Toeslagen kinderopvang bij de Belastingdienst. 

Afbeelding van de voorkant van een belastingdienstkantoor
Gebouw Belastingdienst

Aanleiding voor de inspectie zijn de diverse berichten in de media en vragen in de Tweede Kamer over de onvindbaarheid van bewijsstukken en het niet op orde zijn van de informatiehuishouding. Vanwege de COVID-19 uitbraak is de inspectie in september in plaats van in het voorjaar gestart.

De inspectie betreft de naleving van de Archiefwet bij alle onderdelen van de Belastingdienst die betrokken waren bij het informatiebeheer van de toeslagen voor kinderopvang. De doelstelling van de inspectie is duidelijkheid over de naleving van deze wet bij het beheer en archivering van documentaire neerslag. Het gaat om de werkprocessen van de Belastingdienst bij toeslagen kinderopvang vanaf 2013 tot 2020. Dat betekent onder meer dat de Belastingdienst de digitale en papieren dossiers, documenten en data ‘in goede, geordende en toegankelijke staat’ moet hebben en houden. En dat deze op juiste wijze bewaard en vernietigd moet worden. Het gaat er in de kern om dat het proces van toeslagen kinderopvang reconstrueerbaar moet zijn in alle facetten: van aanvraag tot en met toekenning. Inclusief eventuele procedures van bezwaar en beroep en eventuele invorderingsmaatregelen en terugbetalingen. De voortijdige vernietiging van beroepsdossiers, zoals geconstateerd in diverse Kamerstukken, is onderdeel van het onderzoek.

Het rapport wordt (afhankelijk van de ontwikkelingen rond COVID-19) afgerond in het eerste kwartaal van 2021 en zal worden aangeboden aan de Minister van Financiën.  Daarna wordt deze met zijn reactie openbaar gemaakt op de website van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.