Rijkscollectie

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt toezicht op het beheer van de rijkscollectie.

De  rijkscollectie bestaat uit museale cultuurgoederen die van bijzonder belang zijn en eigendom zijn van de staat of aan de zorg van de staat zijn toe­vertrouwd. Toevertrouwd aan de zorg van de staat betekent dat  de staat geen eigenaar is, maar op grond van een overeenkomst verantwoordelijk is voor het beheer. De 'Erfgoedwet' en de 'Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen' bevatten normen voor het beheer van de rijkscollectie.

De rijkscollectie is niet alleen in beheer bij musea, maar ook bij ministeries en hun buitendiensten (waaronder de Nederlandse ambassades in het buitenland) en bij de colleges van staat, zoals de Tweede Kamer.

De normen voor het beheer van de rijkscollectie gelden voor alle beheerders. De Inspectie ziet toe op de naleving van de normen.