Overheidsinformatie

Wanneer uw organisatie tot de centrale overheid hoort, dan kunt u op verschillende manieren met ons te maken krijgen.

De Inspectie controleert in de eerste plaats de kwaliteit van het archiefbeheer van de centrale overheid, dat doen wij onder meer door het uitvoeren van inspecties het archiefbeheer van uw organisatie. Het kan zijn dat we dan het volledige beheer toetsen aan de archiefwetgeving, maar wij kunnen ons ook op specifieke onderwerpen richten.

Iedereen die bestuurlijk verantwoordelijk is (in jargon: de zorgdrager) krijgt daarnaast elke twee jaar een vragenlijst toegestuurd. Op die manier kunnen we het archiefbeheer van de centrale overheid systematisch volgen.

De Inspectie geeft ook voorlichting over de archiefwetgeving. Dat betekent dat u altijd bij ons terecht kunt als u een vraag heeft over de archiefwetgeving en de naleving daarvan.

De Inspectie controleert de kwaliteit van het archiefbeheer van de centrale overheid. Er zijn ook provinciale en gemeentelijke archiefinspecties.