Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 (2009)

Het verdrag UNESCO-1970, welke opgenomen is in de Erfgoedwet, regelt de teruggave van cultuurgoederen die door onrechtmatige invoer, uitvoer of eigendomsoverdracht het grondgebied van een verdragspartij hebben verlaten. Het gaat om voorwerpen die een land speciaal heeft aangewezen omdat ze van groot belang zijn als cultureel erfgoed.

Bescherming van cultuurgoederen is in belangrijke mate een internationaal probleem, omdat de handel in cultuurgoederen internationaal is. Het verdrag regelt dat cultuurgoederen ook kunnen rekenen op het respect en erkenning door andere staten.

Het Verdrag trad in Nederland in werking op 1 juli 2009 met de Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 inzake onrechtmatige invoer, uitvoer of eigendomsoverdracht van cultuurgoederen en is vanaf 17 oktober 2009 van kracht voor de aangesloten verdragspartijen.

Verdragsstaten kunnen dus in Nederland een verzoek tot teruggave indienen vanaf 1 juli 2009. Voorwaarde is dat het voorwerp na 1 juli 2009 uit de verdragsstaat is uitgevoerd.

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoeden de Belastingdienst/douane houden toezicht op deze wet.