Sanctieregeling Irak 2004 II

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft vanwege de oorlog in Irak restricties aan de handel in Iraaks erfgoed gesteld. Doel hiervan is de veilige terugkeer van cultuurgoederen naar Irak te vergemakkelijken. Op Europees niveau zijn de restricties vastgelegd in Verordening ( EG ) 1210/2003 van 7 juli 2003. Om welke goederen het precies gaat, is vastgelegd in een bijlage. De verordening is in Nederland geïmplementeerd in de Sanctieregeling Irak 2004 II.

Verbod

De Sanctieregeling bevat het volgende verbod:

"Handel in Irakese cultuurgoederen en andere voorwerpen van archeologisch, historisch, cultureel, groot wetenschappelijk en religieus belang, indien deze illegaal uit Irak zijn meegenomen, met name indien de voorwerpen een integrerend onderdeel vormen van de openbare collecties die worden vermeld in de inventarissen van Iraakse musea, archieven of vaste collecties van bibliotheken, of in de inventarissen van Irakese religieuze instellingen, of redelijkerwijs kan worden vermoed dat de goederen Irak hebben verlaten zonder de toestemming van hun rechtmatige eigenaar of in strijd met de Iraakse wet- en regelgeving."

Het handelsverbod geldt niet voor voorwerpen die vóór 6 augustus 1990 uit Irak zijn uitgevoerd.

Volgens de Verordening en de Sanctieregeling is de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoedverantwoordelijk voor de uitvoering van de sanctieregeling en het toezicht hierop. Het ministerie van Buitenlandse zaken is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van de sanctieregelingen.