Illegale handel in cultuurgoederen

Het is verboden om cultuurgoederen Nederland binnen te brengen die onrechtmatig buiten het grondgebied van een verdragsstaat zijn uitgevoerd of daar zijn ontvreemd.

Indien deze cultuurgoederen Nederland worden binnen gebracht, kan de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed deze namens de minister in bewaring nemen voor een bepaalde periode. In deze periode kan dan nader onderzoek worden gedaan naar onder andere de omstandigheden van de onrechtmatige uitvoer uit het land van herkomst en invoer in Nederland. De  verdragsstaat kan in deze periode zo nodig een vordering tot teruggave instellen bij een rechtbank in Nederland. De Erfgoedwet (paragraaf 6.1) regelt de implementatie van het UNESCO-verdrag 1970 in Nederland waarin dit is vastgelegd.

In het handelingskader en de procedure wordt hierover nadere uitleg gegeven.

Met de bepalingen in deze paragraaf voldoet Nederland aan de verplichtingen bij het UNESCO-verdrag 1970  en draagt Nederland hiermee bij aan de bestrijding van de illegale handel in cultuurgoederen. Er zijn inmiddels meer dan 130 landen toegetreden tot het UNESCO-verdrag.