Handboek UNESCO

Voor de bestrijding van de illegale handel in cultuurgoederen heeft UNESCO een handboek ‘Fighting the Illicit Trafficking of Cultural Property’ uitgebracht.

UNESCO handboek bestrijding illegale handel

Dit handboek is bestemd voor mensen die professioneel of uit interesse te maken hebben met cultuurgoederen. In het handboek is onder andere informatie opgenomen over de meest relevante cultuurwetgeving op het gebied van in- en uitvoer van cultuurgoederen. 

De tekst van het handboek is te raadplegen op de website van UNESCO.