Verbod op cultuurgoederen uit conflict gebieden

Het is verboden om een cultuurgoed dat afkomstig is uit een bezet gebied Nederland binnen te brengen of in Nederland onder zich te houden. 

Het gaat dan om cultuurgoederen die op of na 14 januari 1959 tijdens een gewapend conflict een bezet gebied hebben verlaten. De minister van OCW kan dergelijke voorwerpen in bewaring nemen indien er een redelijk vermoeden is dat deze voorwerpen onrechtmatig zijn uitgevoerd uit een conflictgebied , voor nader onderzoek en tot het instellen van een teruggaveprocedure. In de Erfgoedwet ( paragraaf 6.2) is het UNESCO-verdrag van 1954 en het bijbehorende protocol geïmplementeerd, ook wel het Haags Verdrag genoemd. Bij het Verdrag en Protocol zijn inmiddels bijna 130 landen toegetreden.