Cultuurgoederen beter beschermd

Cultuurgoederen zijn vanaf 19 december 2015 beter beschermd. Op die datum treedt de nieuwe Richtlijn 2014/60/EU inwerking die de vorige richtlijn vervangt.

Het gaat dan om beschermde cultuurgoederen die illegaal zijn uitgevoerd uit een EU-lidstaat en opduiken in een andere lidstaat van de EU. In Nederland vallen onder meer de voorwerpen die worden beschermd door de Wet tot behoud van cultuurbezit onder de werking van de richtlijn.

De Erfgoedinspectie is aangewezen als de bevoegde autoriteit. Dit betekent dat verzoeken om teruggave door collega-autoriteiten uit de andere EU-lidstaten door de Erfgoedinspectie in behandeling worden genomen en dat de Erfgoedinspectie in Nederland het kanaal is waarlangs verzoeken in andere lidstaten kunnen worden gedaan.