Brexit en de bruikleen, laatste stand van zaken

Het Verenigd Koninkrijk (VK)  maakt vanaf 31 januari 2020 geen onderdeel meer uit van de Europese Unie (EU) .

Brexit

Het VK en de EU bereikten op 17 oktober 2019 een akkoord over de voorwaarden voor het vertrek van het VK uit de EU (Brexit) en een overgangsperiode. Het Britse parlement heeft met het akkoord ingestemd. Het Europese Parlement heeft dit inmiddels ook gedaan. Volg de laatste ontwikkelingen rond de Brexit via de website van de Rijksoverheid.

Brexit en cultuurgoederen

Voor cultuurgoederen die zich nu als bruikleen bevinden in Groot-Brittannië is er vorig jaar een tijdelijke oplossing gevonden. Als musea met de gebruikelijke transportdocumenten aan kunnen tonen dat sprake is van terugkerende goederen, hoeven geen invoerrechten te worden betaald.

Deze tijdelijke oplossing zal in principe tot drie jaar gelden na de Brexit, en geldt ook voor langdurige bruiklenen die zich nu in het Verenigd Koninkrijk bevinden. De goederen moeten terugkeren in ongewijzigde staat, dat wil zeggen in de staat waarin zij werden uitgevoerd. In de praktijk betekent dit dat bij terugkeer van de bruiklenen vanuit Groot-Brittannië naar Nederland geen BTW-afdracht zal gelden.

Meer weten

Op EU-niveau wordt nog veel gesproken over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk. De termijn van bijvoorbeeld drie jaar kan op basis van de onderhandelingen veranderen. Blijft u daarom de ontwikkelingen ook op deze site volgen.  Voor verdere vragen verwijzen we u naar uw gebruikelijke douane contactpersoon of neem contact op met de Inspectie.

Deze pagina is bijgewerkt op 31 januari 2020.