Wat is cultureel erfgoed?

Cultureel erfgoed is een breed begrip, wat er onder valt kan van land tot land verschillen. 

De United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, beter bekend als UNESCO, hanteert een uitleg die wereldwijd wordt gebruikt:

'cultureel erfgoed omvat objecten die getuigenissen zijn van de geschiedenis en identiteit van een cultuur'.

Hoewel binnen de Nederlandse wetgeving een iets andere uitleg wordt gegeven, komt de bedoeling overeen met de definiëring van UNESCO. In de Erfgoedwet (artikel 1.1) omvat cultuur

'de uit het verleden geërfde materiële en immateriële bronnen, die tot stand zijn gebracht door de mens of ontstaan uit de wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving’.