Hoe kom ik aan het certificatieschema archeologie?

Het Certificatieschema Archeologie is digitaal beschikbaar.

Het bestaat uit een beoordelingsrichtlijn (BRL SIKB 4000 Archeologie) en een normdocument (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, KNA). Beide documenten vindt u op de website van deĀ Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB).