Hoe kom ik aan de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie?

De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) is digitaal beschikbaar.

U vindt hem op de website van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB).