Bijlage Monitor Erfgoedinspectie 2011-2012: monumenten

Bijlage bij de Monitor Erfgoedinspectie 2011-2012. Hierin de vragenlijst en de antwoorden op het gebied van monumenten (gemeenten). Zoals de vraag hoeveel rijksmonumenten er in de gemeente staan en hoeveel daarvan leeg staan.