Bijlage Monitor Erfgoedinspectie 2011-2012: archeologie gemeenten

Bijlage bij de Monitor Erfgoedinspectie 2011-2012. Hierin de vragenlijst en de antwoorden op het gebied van archeologie (gemeenten). Zoals de vraag of er gemeentelijk archeologiebeleid is en wie er toezicht houdt bij opgravingen.

Hoort bij