Inspectierapport basiseisen archiefbeheer Eerste Kamer der Staten-Generaal

De Erfgoedinspectie heeft bij deze organisatie geïnspecteerd op de aanwezigheid van beheersregels.