Inspectierapport basiseisen archiefbeheer Stichting Het Gebaar

De Erfgoedinspectie heeft bij deze organisatie geïnspecteerd op de aanwezigheid van beheersregels.