Inspectierapport Quickscan archiefbeheer European Certification Bureau Nederland

De Erfgoedinspectie voerde een quickscan uit naar het archiefbeheer binnen deze organisatie.

Hierbij stond het thema verantwoording van overheidshandelen centraal.