Inspectierapport basiseisen archiefbeheer Nederlandse Publieke Omroep

De Erfgoedinspectie heeft bij deze organisatie geïnspecteerd op de aanwezigheid van beheersregels.