Verslag bespreking gemeente Maarssen

Aanleiding voor dit verslag was het inspectierapport Instandhouding rijksmonumenten van deze gemeente.