Inspectierapport Quickscan archiefbeheer Domeinen Roerende Zaken

De Erfgoedinspectie voerde een quickscan uit naar het archiefbeheer binnen deze organisatie. 

Hierbij stond het thema verantwoording van overheidshandelen centraal.