‘De Staat van, over erfgoed en archieven 2015’ is uit

Op maandag 2 november heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ‘De Staat van, over erfgoed en archieven 2015’ in ontvangst genomen. 

De Erfgoedinspectie constateert in deze editie dat digitaal de norm is. De overheid wil in 2017 volledig digitaal werken. Maar wat betekent dat voor het archiveren van deze overheidsinformatie? Of voor het toegankelijk houden van deze informatie? Duurzaam digitaal archiveren is en blijft  een taai vraagstuk.

Een ander voorbeeld is dat door digitalisering collecties beter toegankelijk zijn. Dat biedt kansen voor het publieksbereik, maar ook voor goed behoud en beheer. Een derde voorbeeld is dat handel in goederen steeds makkelijker wordt via internet. De komst van internetveilingen betekent nieuwe uitdagingen. Het is nodig om beter zicht te krijgen op de goederenstromen om zo illegale handel aan te pakken in cultuurgoederen en archeologische voorwerpen die beeldbepalend zijn voor een cultuur van een land.

'De Staat van, over erfgoed en archieven 2015' is ingegeven door het rapport ‘Toezien op publieke belangen’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, waarin aan inspecties een oproep werd gedaan om meer te doen met de kennis die zij in huis hebben.