Melden incidenten collectie efficiënter

De Erfgoedinspectie en de RCE hebben het melden van incidenten met rijkscollectie efficiënter gemaakt.

Schade aan en verlies van de rijkscollectie moet worden gemeld bij de Erfgoedinspectie.

Per 12 februari 2015 maakt de Erfgoedinspectie gebruik van de Database Incidenten Cultureel Erfgoed (DICE) om een melding van een incident met de rijkscollectie waarbij schade aan het object is ontstaan te ontvangen. DICE is een beveiligde database. Erfgoedbeheerders hebben daardoor alleen toegang tot hun eigen geregistreerde incidenten. DICE wordt beheerd door de RCE. De Erfgoedinspectie heeft alleen toegang tot incidenten die betrekking hebben op de rijkscollectie. Om DICE te kunnen gebruiken, is een account nodig. Een account in DICE aanmaken kan via de website Veilig Erfgoed.