Tips voor behoud en beheer van de voorwerpen

Hoewel de Erfgoedwet niet voorschrijft hoe de voorwerpen behouden en beheerd moeten worden, is er een aantal vuistregels.

Behoud van voorwerpen

De Inspectie beveelt aan het voorwerp op een zo optimale manier te bewaren, zodat de risico’s van verval, schade en verlies zo klein mogelijk zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat een schilderij niet in de volle zon of boven een brandende open haard hangt of dat houten beelden regelmatig op aantasting door houtworm gecontroleerd worden. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geeft onder andere advies over conservering en het omgaan met museale voorwerpen. Bruikbare informatie is ook te vinden op de website Collectiewijzer.

Om het risico van diefstal en andere calamiteiten te beperken, is het aan te bevelen het voorwerp op een veilige manier en veilige locatie te presenteren en te bewaren.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) heeft in samenwerking met Interpol een nieuw Handboek uitgebracht over de bescherming van kerkelijk erfgoed. Het Handboek Securing Heritage of Religious Interest is te vinden op de website van UNESCO.

Documentatie van voorwerpen

Voor beheer en behoud is een goede registratie en fotodocumentatie van voorwerpen belangrijk. Bij diefstal of vermissing van waardevolle voorwerpen moet zo snel mogelijk aangifte worden gedaan bij de politie. Daarbij helpt een goede documentatie van voorwerpen.