Rechten van de eigenaar

Bent u eigenaar van een wettelijk beschermd voorwerp of een wettelijk beschermde verzameling? Dan heeft u mogelijk recht op een aantal financiële en juridische voordelen.

Restauratiesubsidie

Bij het Mondriaan Fonds kunt u een subsidie aanvragen voor de restauratie van een wettelijk beschermd voorwerp. De subsidie kan oplopen tot 60% van de variabele kosten.

Betaling van erfbelasting met kunstvoorwerpen

U kunt een wettelijk beschermd voorwerp aanbieden aan de Staat om zo (een deel van) uw erfbelasting te betalen. Dit heet ‘betaling van erfbelasting in natura’. De erfbelasting die u op deze manier voldoet, bedraagt maximaal 120% van de waarde van het voorwerp. Een verzoek voor deze vorm van kwijtschelding dient u in bij het ministerie van Financiën. In de folder ‘Kunst uit een erfenis’ van de Belastingdienst vindt u meer informatie over deze kwijtscheldingsregeling

Terugvorderen van cultuurbezit

Het UNESCO-verdrag 1970 heeft als doel om illegale invoer, uitvoer of eigendomsoverdracht tegen te gaan. Nederland heeft dit verdrag overgenomen in de wet. Daarom kunnen Nederlandse wettelijk beschermde voorwerpen worden teruggevorderd van een aangesloten verdragsstaat. Deze wereldwijde bescherming is een uitbreiding van de Richtlijn 2014/60/EU over bescherming binnen het grondgebied van de EU. Die zegt dat lidstaten cultuurgoederen kunnen terugvorderen die illegaal naar een ander land zijn gebracht.