Archeologie onder water

Ook onder water zijn veel archeologische overblijfselen te vinden. In plassen, rivieren en de zee kunnen scheepswrakken gevonden worden of resten van bewoningssporen uit een ver verleden, toen er ook drogere tijden voorkwamen.

Infographic over maritieme archeologie voor sport- en amateurduikers. Er wordt verbeeld wat wel en wat niet mag. Er mag onder water geen erfgoed verplaatst of meegenomen worden. Je mag erfgoed wel fotograferen, opmeten en in kaart brengen mits je dit rapporteert aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.  Het toezicht op maritieme archeologie wordt uitgevoerd door een Bijzonder Opsoringambtenaar van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

Verbod archeologische opgravingen geldt ook onder water

Ook voor de archeologische resten onder water geldt dat het verboden is om ze op te graven zonder archeologiecertificaat. De Erfgoedwet is hier duidelijk over: niet alleen mag er niet gegraven worden onder water, ook mogen er geen losse voorwerpen opgeraapt en meegenomen worden die op de waterbodem liggen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan kruiken of andere scheepsvoorraad die op of rond een scheepswrak op de zeebodem liggen.

Met de Erfgoedwet is zo beoogd het maritieme archeologische erfgoed beter te beschermen.

Wanneer u, bijvoorbeeld tijdens plezierduiktochten, archeologische overblijfselen vindt, dan mag u deze wel bekijken en fotograferen, maar niet meenemen of verplaatsen.

In samenwerking met de douane en Rijkswaterstaat houdt de Inspectie toezicht op de naleving van dit verbod.

Wilt u meer weten over wat wel en niet mag onder water, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen of met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.