Advies studiegroep over functioneren van de digitale overheid

Afgelopen week stuurde minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie het advies Maak Waar! naar de Tweede Kamer.

De Erfgoedinspectie brengt als toezichthouder op archieven en overheidsinformatie dit rapport graag onder de aandacht omdat het rapport op meerdere punten benadrukt dat de kwaliteit en toegankelijkheid van digitale informatie voor het functioneren van de digitale overheid onontbeerlijk is. 

Kabels

In ons werkprogramma 2017-2018 besteden we hier dan ook veel aandacht aan.

Het advies is een rapport van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid over het functioneren van de digitale overheid in relatie tot de snelle digitalisering van de samenleving ten behoeve van de volgende kabinetsperiode. Volgens de studiegroep vereist de digitalisering van de overheid een radicale omkering van houding. Overheidsorganisaties zullen zelf tot in de kern van hun primaire processen ICT moeten begrijpen, regisseren en ook moeten kunnen uitvoeren. Dit vergt meer investeringen in technologie, een sterkere verbinding van beleid en uitvoering, professioneel opdrachtgeverschap, ruimte voor publiek-private samenwerking en ruim baan voor deskundigen en voortrekkers. De studiegroep stelt dat de overheid nog onvoldoende is toegerust op de digitale transformatie.  Het rapport schetst trends en kijkt terug op de digitalisering bij de overheid in de afgelopen decennia.