Overzicht Wbc-voorwerpen online

Sinds januari 2015 is het geanonimiseerde overzicht van de wettelijk beschermde voorwerpen digitaal raadpleegbaar.

Raadplegen kan via de website Digitale Collectie Nederland van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

In de Wet tot behoud van cultuurbezit (Wbc) staat dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verplicht is een overzicht van de beschermde voorwerpen bij te houden en dat dit overzicht publiek toegankelijk moet zijn. Tot nu toe werd een geanonimiseerd overzicht op verzoek door de Erfgoedinspectie toegestuurd.