Rapport 'De juiste papieren' gepubliceerd

In mei 2014 publiceerde de Erfgoedinspectie het rapport 'De juiste papieren: verslag van het toezicht op het wegwerken van de departementale archiefachterstanden'.

Onderwerp van het rapport is de organisatie, kwaliteit en voortgang van het project en de vraag of deze voldoende zijn om de achterstanden tijdig en zorgvuldig af te werken. De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat de bewerkingsorganisatie Doc-Direkt, het Nationaal Archief en de ministeries zich in de afgelopen tijd sterk hebben ingespannen om de startproblemen van het project te boven te komen.

Op dit moment staat nog een aantal belangrijke verbeteracties op stapel. Eind 2014 zal een vervolginspectie van de verbeteracties plaatsvinden.