Rapport over Wet tot behoud van cultuurbezit en roerend religieus erfgoed

In 2013 heeft de Erfgoedinspectie onderzocht of kerksluitingen en de gevolgen daarvan voor het roerend erfgoed aan de orde zijn bij kerken met voorwerpen die zijn beschermd door de Wet tot behoud van cultuurbezit (Wbc).

In het onderzoeksrapport kunt u lezen dat op dit moment maar enkele kerken met beschermde voorwerpen met sluiting worden bedreigd. Dit neemt niet weg dat in de toekomst meer kerken met beschermde voorwerpen met sluiting te maken kunnen krijgen. Als dit zich voordoet, is het belangrijk dat de procedure voor herplaatsing van beschermde voorwerpen wordt gevolgd.

Beschermde voorwerpen

De Erfgoedinspectie heeft in het onderzoek ook aandacht besteed aan de beveiliging en het beheer van beschermde voorwerpen. Daarbij is vastgesteld dat slecht sleutelbeheer en ondeskundig onderhoud een risico vormen voor het behoud van beschermde voorwerpen.