Rehabilitatie ArcheoMedia door Erfgoedinspectie

In de jaren 2003 t/m 2007 heeft archeologisch uitvoerings- en adviesbureau ArcheoMedia BV archeologische projecten uitgevoerd in onder meer de plaatsen Zierikzee, Kapelle, Holtum en Vlissingen.

Daarbij bestond een gespannen relatie tussen ArcheoMedia enerzijds en de toenmalige Rijksinspectie voor de Archeologie (RIA), een van de voorgangers van de Erfgoedinspectie, anderzijds. In het bijzonder bij deze werkzaamheden zijn betreurenswaardige uitlatingen gedaan over ArcheoMedia. Dit bleek onder meer uit een artikel in Malta Magazine van mei 2004, waarin ArcheoMedia in negatieve zin werd genoemd in verband met archeologisch bodemonderzoek in Zierikzee. In de projecten Holtum en Vlissingen blijkt de RIA niet op feiten gebaseerde informatie over ArcheoMedia te hebben verschaft aan de toenmalige Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten.

De Erfgoedinspectie heeft in 2007 aan ArcheoMedia schriftelijk medegedeeld dat de ongelukkige woordkeuze in Malta Magazine wordt betreurd en dat de RIA bij haar uitlatingen in de projecten Holtum en Vlissingen het had moeten laten bij de feiten. De Erfgoedinspectie beseft dat de opstelling van de RIA in de zaak Kapelle niet los kan worden gezien van de bejegening van ArcheoMedia in het verleden en van beeldvorming waaraan geen deugdelijke informatie ten grondslag lag. Binnen de Erfgoedinspectie zijn maatregelen genomen om dit soort gedrag niet meer te laten voorkomen.

ArcheoMedia heeft als vergunninghoudende organisatie evenveel recht op een zorgvuldige bejegening door de Erfgoedinspectie als ieder ander archeologisch bedrijf. De kwaliteit van door ArcheoMedia geleverde producten heeft bij genoemde projecten feitelijk niet ter discussie gestaan.

De Erfgoedinspectie biedt ArcheoMedia excuses aan en hoopt dat met deze publicatie de verstandhouding onderling is hersteld.